20.-22. august 2021

For kræmmere

Markedet besøges af ca. 250 kræmmere hvert år der kommer fra hele landet og enkelte fra udlandet. Markedet har et stort opland og der kommer ca. 20.000 gæster i løbet af de 3 dage markedet vare.

Søg om stadeplads i 2021:

Stadepladserne er opdel i forskellige modulstørrelser.
Staderne sælges som 1 – 2 – 3 – osv. sammenhængende moduler. 4×4 m staderne i Ishøjgade sælges primært som enkeltmoduler, og fortrinsvis til private uden CVR .
Se oversigten over staderne HER

Prisen pr. modul er: 3×7 meter 800,00 kr.  – 4×4 meter 500,00 kr.  – 4×7 meter 900,00 kr.

Tillæg for hjørneplads  500,00 kr.
Priserne er for alle 3 dage inkl. strøm og morgenmad til kræmmere lørdag og søndag i Festteltet.

Ønskes der salg af madvarer vil der blive et ekstra tillæg til stadeprisen. Dette skal skriftligt godkendes af Vestegnens Kræmmermarked. Der må ikke sælges nogen form for drikkevarer fra staderne uden arrangørens tilladelse.

Der sælges ikke stadepladser for en enkelt dag.

Sidste salgsdag af stadeplads er den 7. august 2021.

Der er mulighed for at tappe drikkevand på pladsen uden ekstra omkostninger. Vi har også mulighed for at tilbyde aftapning af drikkevand på staderne, dette  indebærer dog et ekstra gebyr der afregnes efter nærmere aftale.

Du har selvfølgelig mulighed for, at anføre din ønskede placering og vi vil forsøge at opfylde dette ønske.

Du har mulighed for at bestille stadeplads for 2021 HER .

På formularen kan du oplyse de nødvendige informationer, og vi vil snarest vende tilbage til dig
Vi vil så vidt muligt prøve at fordele stadepladserne således, at der f.eks. ikke ligger mange stader med sko eller lignende i samme gade.
Når du har bestilt stadeplads, får du pr. mail tilsendt en Reservation/FAKTURA, hvor den fulde stadeleje opkræves for den tildelte stadeplads. Når du har betalt, får du en ny mail med en KVITTERING, som er den endelige bekræftelse.

Åbningstider på markedet:

Markedet er åbent for besøgende på kræmmerpladsen:
Fredag fra klokken 14:00 til 20:00.
Lørdag fra klokken 10:00 til 20:00.
Søndag fra klokken 10:00 til 17:00.
Staderne skal som  minimum være  åbne inden for disse perioder. Salg uden for disse tider er også muligt.
Festteltet vil være åbent fredag og lørdag til klokken 23:00. Søndag til klokken 17:00.

Informationen:

Informationen, som er placeret ved indgangen til markedspladsen, vil være åben for alle spørgsmål i markedets åbningstider.
Har du behov for at tale med informationen er markedstelefonen, 61 13 26 35.
Uden for markedsperioden er der telefontid hver onsdag og fredag mellem 9.00 og 12.00.

Underholdningsprogrammet:

Programmet for 2020 er endnu ikke helt på plads. Du kan følge med HER efterhånden vi får kontrakterne i hus vil de blive annonceret på siden.

Ordensregler for kræmmere:

For at alle skal være glade og få en god oplevelse, er der som alle andre steder et sæt ordensregler, der skal overholdes.
Alle kræmmere får ved bestilling af stade tilsendt ordensreglerne.
Du kan også læse dem HER

Salg af Kopivarer

“Salg af ulovlige kopivarer mv. på Vestegnens Kræmmermarked er i henhold til varemærkeloven (LBK nr. 192 af 01/03/2016) ikke tilladt og kan medføre bortvisning fra markedsområdet”.

Bortafskaffelse af affald:

Bag Festteltet er der opstillet containere, hvor du har mulighed for, at komme af med dit affald. Vi henstiller til, at du selv sortere dit affald og benytter de containere, der anvist på pladsen. De affaldsspande, der er opstillet rundt omkring på gadehjørnerne, er forbehold vores gæster, og vi henstiller til, at disse ikke bliver brugt af kræmmerne.

Gratis morgenmad til kræmmerne:

Alle kræmmere inviteres til gratis morgenmad inden markedet starter lørdag og søndag.
Dette forgår i Festteltet fra kl. 8.00 – 10.00.

Toilet- og badeforhold:

På kræmmerparkeringen ved informationen er der opstillet gode toiletter og badefaciliteter, kun for kræmmere. Badevognene vil være åbne fra kl. 21.00 til 10.00. Toiletterne vil være åbne i hele perioden. Du kan finde bade- og toiletforholdene HER
Hvis du mener, der mangler noget, kan du trygt henvende dig i informationen, og vi prøver at hjælpe dig.

Hunde på pladsen:

Alle hunde er velkomne på pladsen – bare de føres i snor.
Vi henstiller til hundeejerne, at de selv rydder op, hvis hunden ”taber” noget.
Der vil være mulighed for en tår vand ved informationen.

Parkeringsmuligheder:

Når du som kræmmer ankommer til markedspladsen, henvender du dig i Informationen.
Her får du udleveret velkomstmappe indeholdende bl.a. Stadebrev og parkeringsmærker.
På området for kræmmerparkering er der kun plads til 1 bil eller trailer/campingvogn. Øvrige køretøjer skal parkeres på parkeringsområdet,
hvor gæsteparkeringen også foregår. Læs venligst Ordensreglerne HER.

Leje af telte:

Lions Ishøj har ikke mulighed for at udleje telte eller andet udstyr.
Vi har imidlertid et glimrende samarbejde med Sara telte, som til en rimelig pris tilbyder
udlejning og opsætning af telte.
Kontakt Sara telte direkte på www.saratelte.dk

Strøm og vand:

Der er mulighed for 220 V strøm på alle stader.
Hvis der på staden ønskes vand, skal dette aftales ved bestilling af stade. Der opkræves gebyr herfor.

Service:

Vi tilstræber altid et højt serviceniveau for vore kræmmere.
Derfor er for os vigtig, at alle har et godt og et tilfredsstillende udbytte ud af markedet.
Jo færre omkostninger Lions Ishøj har til markedet jo større overskud til humanitære formål bliver der.

Tak til alle, som støtter Lions Ishøjs humanitære arbejde.