16-18 August 2019
0% til administration

Facebook gruppe

Vestegnens Kræmmermarked

Vi har konstateret, at der er oprettet en Facebook gruppe under navnet Vestegnens Kræmmermarked.
Der skal gøres opmærksom på, at Lions Ishøj og Vestegnens Kræmmermarked, intet har med denne Facebook gruppe at gøre.
Der er over for administrator af Facebook gruppen blevet gjort indsigelser over brugen af navnet, og vi har bedt om, at navnet på Facebook gruppen bliver ændret.
Lions Ishøj vil gøre alt for at Facebook gruppen bliver lukket med nuværende navn, så der ikke kan drages sammenligning mellem Facebook gruppen og Vestegnens Kræmmermarked.