20.-22. august 2021
0% til administration

Bagved

Vestegnens Kræmmermarked, der har været en fast årlig begivenhed siden 1989, arrangeres af Lions Ishøj.
Markedet holdes hvert år ved Ishøj Landsby fra fredag til søndag i uge 33.
De engagerede medlemmer får hjælp af et stort antal frivillige ildsjæle, som er med til at gøre kræmmermarkedet
til en god oplevelse og en velbesøgt succes. Uden disse hjælpere kunne markedet ikke gennemføres.
Klubben er en del af Lions International, der er en verdensomspændende NON PROFIT humanitær organisation,
og hele overskuddet går ubeskåret til humanitære formål, lokalt i Ishøj samt til nationale og
internationale hjælpeprogrammer.

Du kan læse mere her om Lions Ishøj HER

Udover Vestegnens Kræmmermarked afholder Lions Ishøj årligt et loppemarked i marts måned på Strandgårdskolen i Ishøj.

Administrationsudgifter

Når vi siger 0% til administration, så mener vi det.
Lions Ishøj bruger ikke indsamlede midler til administration.
De administrationsudgifter, der er nødvendige i vores organisation, bliver
fuldt ud betalt af vores medlemskontingent.
Lige netop på dette punkt adskiller vi os fra en del andre hjælpeorganisationer, som har
store administrationsudgifter, der betales af indsamlede midler.
Lions Ishøj donerer for mere end 300.000,00 kr. årligt.
Du kan læse mere om Lions Ishøj donationer.  HER

Lions er et globalt fællesskab, der hjælper, hvor andre ikke slår til.