Vi kommer igen til august 2022

Bagved

Vestegnens Kræmmermarked, der har været en fast årlig begivenhed siden 1989, og har været arrangeret af Lions Ishøj. Nu  skal der nye kræfter til..

Det har været er en af de største begivenheder i Ishøj . Mere mere end  25.000 besøgende fra nær og fjern har besøgt markedet, det er vi glade for og sat Ishøj på Verdenskortet.

Det er nok en af de største publikum oplevelser i kommunen.

I 2021 overtog TivoliLand der har været med i mere end 25 år alle rettighederne til  markedet og er i dag den drivende kraft i planlægningen.

Lions Ishøj har stadig en aktiv rolle i planlægningen og er dermed til , at sørge for at markedet afholdes efter de traditionelle  hyggelige former.
Markedet holdes hvert år ved Ishøj Landsby fra fredag til søndag i uge 33.
Uden de engagerede frivillige ildsjæle fra foreningerne, der yder en stor indsat kan Vestegnens Kræmmermarkedet ikke realiseres. Vi kan og vi gøre noget for det lokal foreningsarbejde.

Oveskuddet fra markedet vil forsat være en stor bidrags yder til de lokale Ishøj foreninger der beredvillig stiller op, som hjælper for at markedet kan afholdes.